การชำระค่าสินค้า

คุณสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารต่างๆ ตามด้านล่าง โดยระบุชื่อบัญชี นายกิตติ อนุกาญจนวีระ เสร็จแล้วให้แฟกซ์ สลิปธนาคารมาที่หมายเลข โทรศัพท์ 077-545-145 หรือโทรมาแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 077-545-145

ธนาคารกรุงเทพ ประเภท ออมทรัพย์ สาขา หลังสวน หมายเลขบัญชี 317-0-57363-2

ธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ สาขา หลังสวน หมายเลขบัญชี 804-0-17474-0

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภท ออมทรัพย์ สาขา หลังสวน หมายเลขบัญชี 314-1-14383-6

ธนาคารกสิกรไทย ประเภท ออมทรัพย์ สาขา หลังสวน หมายเลขบัญชี 234-2-32189-8

ธนาคารทหารไทย ประเภท ออมทรัพย์ สาขา หลังสวน หมายเลขบัญชี 428-2-13413-1

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภท ออมทรัพย์ สาขา หลังสวน หมายเลขบัญชี 401-7-74848-1

ธนาคารธนชาติ ประเภท ออมทรัพย์ สาขา หลังสวน หมายเลขบัญชี 319-2-33026-2