ตราค้างคาวดีอย่างไร?

จากปัญหาที่พบบ่อย ของเครื่องมือการเกษตรที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปในท้องตลาดนั้น จะพบว่าตัวใบมีดนั้นบ้างก็แข็งเกินไปทำให้บิ่น บ้างก็อ่อนเกินไป ทำให้บิดเบียว ทำให้ต้องลับใบมีดกันบ่อยๆ ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้นำเข้าเหล็กอย่างดี จากยุโรป จึงไม่แข็งหรืออ่อนเกินไป อีกทั้งยังผ่านกาชุบแข็งอย่างดี จึงมีความคงทนและคมนาน ทำให้ใช้งานได้นานกว่า เป็นผลให้ไม่ต้องลับกันบ่อยๆ ดังสโลแกน "คมกว่า คุ้มค่า คุ้มราคา"

Image