กลุ่มเครื่องมือยางพารา กลุ่มเครื่องมือปาล์มน้ำมัน กลุ่มเครื่องมือการเกษตรอื่นๆ

กลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสวนปาล์มน้ำมัน

Image

สำหรับปัญหาของเสียมแทงปาล์มและเคียวเกี่ยวปาล์มที่ชาวสวนปาล์มมักจะพูดถึงกันอยู่บ่อยๆก็คือ เสียมแทงปาล์มมักไม่ค่อยคม ต้องแทงหลายครั้งกว่าทลายปาล์มจะขาด ทำให้เปลืองแรงมากกว่าจะแทงเสร็จแต่ละทลาย ส่วมเคียวเกี่ยวปาล์มก็พบปัญหาปลายมักจะหักง่าย ทำให้ต้องคอยซื้อใหม่อยู่เรื่อยๆ แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพราะเหล็กที่นำมาทำเสียมแทงปาล์มและเคียวเกี่ยวปาล์มตราค้างคาวนั้น เป็นเหล็กที่นำเข้าจากยุโรป จึงมีความคงทนสูงและคมนาน จึงไม่เปลือยแรง อีกทั้งผ่านกระบวนการชุปแข็งเป็นพิเศษ จึงทำให้ตัวเหล็กมีความเหนียว ทำให้ปลายมีดไม่หักง่าย